Apix / 26.03.2021

Verkkolasku voi kohta palautua lähettäjälle herkemmin – Tarkistukset Eurooppa-normin mukaisille laskuille alkavat

Verkkolaskun laatukriteerit nousivat verkkulaskulain ja EU:n verkkolaskudirektiivin myötä. Verkkolaskuoperaattorit ottavat käyttöönsä tarkistukset Eurooppa-normin mukaisille verkkolaskuille 6.4.2021.

EU:n verkkolaskudirektiivi ja vuonna 2020 voimaan tullut verkkolaskulaki velvoittavat Suomen valtionhallintoa vastaanottamaan laskut verkkolaskuina. Samalla ne myös määräävät, että valtionhallinnon vastaanottamien verkkolaskujen tulee noudattaa verkkolaskudirektiivin määrittelemää muotoa, jota kutsutaan tuttavallisemmin Eurooppa-normiksi.

Laskujen lähettäjät ovat saaneet siirtymäaikaa tähän asti, mutta valtiokonttorin tiedotuksen mukaan valtionhallinto vastaanottaa 6.4.2021 alkaen enää vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja.

Eurooppa-normissa on tiukemmat vaatimukset kuin kansallisessa Finvoice-formaatissa

Suomessa yleisesti käytössä olevien kansallisten verkkolaskuformaattien Finvoice 3.0:n ja TEAPPSXML 3.0:n on mahdollista täyttää eurooppalaisen standardin mukaiset vaatimukset verkkolaskulle. Kansallisissa formaateissa on kuitenkin laskun pakolliselle tietosisällölle ja rakenteen tarkistukselle löysemmät vaatimukset kuin Eurooppa-normissa. Jos välitettävä Finvoice- tai TEAPPSXML -muotoinen verkkolasku on merkitty Eurooppa-normin mukaiseksi, kyseisestä laskua koskevat tällöin kuitenkin tiukemmat vaatimukset.

Verkkolaskuoperaattorit aloittavat tarkistukset

Verkkolaskuoperaattorit ottavat käyttöönsä 6.4.2021 alkaen tarkistukset eli validoinnin Eurooppa-normin mukaisille laskuille. Validointia läpäisemättömät laskut hylätään lähettäjälle. Jos välitettävää laskua ei ole merkitty Eurooppa-normin mukaiseksi, laskut välitetään eteenpäin kuten ennenkin.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa pankit eivät ole vielä yleisesti ottaneet käyttöön validointia Eurooppa-normin mukaisille verkkolaskuille. Validointia läpäisemätön verkkolasku on siis edelleen mahdollista lähettää esimerkiksi pankista toiseen pankkiin. Eurooppa-normin mukaiseksi merkitty puutteellinen lasku kuitenkin hylkääntyy, jos se yritetään lähettää pankkiverkosta verkkolaskuoperaattorin kautta vastaanottajalle.

Reaaliaikatalous vaatii tarkkaa ja ajankohtaista dataa

Laskun oikea ja kattava tietosisältö mahdollistaa reaaliaikaisen taloushallinnan sekä taloushallinnon automatisoinnin. Reaaliaikatalouden mahdollistajiin kuuluvat verkkolaskujen lisäksi myös sähköiset kuitit ja hankintasanomat. Valtionhallinnon rummuttama reaaliaikatalous helpottaisi toteutuessaan myös pienyritysten arkea, kun manuaaliset ja aikaa vievät, mutta pakolliset rutiinit saataisiin poistettua.

Verkkolaskun saa vaatia Eurooppa-normin mukaisena

Verkkolaskulaki antaa laskun saajalle oikeuden vaatia lasku Eurooppa-normin mukaisena verkkolaskuna. Yksittäisten yritysten tai elinkeinonharjoittajien ei kuitenkaan ole pakko käyttää tätä oikeutta.

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.