Apix / 28.02.2023

Aloittava ohjelmistoyritys – tee operaattorivalintasi huolella

ohjelmistoyritys sanomaoperaattori Apix

Ohjelmistoyritykset joutuvat tekemään pian aloittamisen jälkeen tärkeän valinnan: mikä operaattorikumppani kannattaa valita sanomaliikenteen välitykseen? Hyvä kumppanuus auttaa rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa sekä lisää oman yritystoimintasi jouhevuutta.

Operaattori toimii viestinviejänä eri ohjelmistojen välillä. Mikäli haluat ohjelmistosi keskustelevan myös muiden ohjelmistojen kanssa, väliin tarvitaan operaattoria. Sanomaoperaattori huolehtii puolestasi myös viestien toimittamisesta järjestelmästä kuluttajalle, esimerkiksi laskun tai palkkalaskelman osalta.

Tässä artikkelissa käymme läpi niitä seikkoja, joihin erityisesti aloittelevan ohjelmistoyrityksen kannattaa kiinnittää huomiota operaattorikumppania valitessaan. Operaattorin valinta vaikuttaa paitsi asiakaskokemuksen rakentamiseen, myös oman yritystoimintasi jouhevuuteen. Operaattoreiden joustavuudessa ja asiakaspalvelun laadussa on suuria eroja – tee siis valintasi huolella.

Sisällysluettelo

Mitä sanomaoperaattori tekee?

Sanomaoperaattorin tehtävänä on välittää sanomia eri järjestelmien välillä. Sanomilla tarkoitetaan ohjelmistojen välillä kulkevia viestejä: käytännössä siis esimerkiksi verkkolaskuja ja verkkopalkkoja sekä tilaus- ja toimitusprosessien viestejä.

Toisinaan tietoliikennejärjestelmät puhuvat keskenään samaa kieltä ja joskus taas välille tarvitaan tulkkia, jotta viestit välittyvät turvallisesti, tarkasti ja oikea-aikaisesti perille. Operaattorin tehtävänä on huolehtia järjestelmien yhteensopivuudesta puolestasi ja valvoa sähköisen sanomaliikenteen kulkua, jotta voit itse keskittyä liiketoimintasi pyörittämiseen.

Sähköinen sanomaliikenne ei ole ainoastaan nice-to-have -ominaisuus: esimerkiksi verkkolaskulaki määrittää, että suomalaisten yritysten tulee pyydettäessä pystyä toimittamaan laskut yritysasiakkaille verkkolaskuina. Mikäli yritys ei näin tee, asiakkaalla on oikeus jättää lasku maksamatta. Lisäksi esimerkiksi EU:n kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset, osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn liittyvä tiedonvaihto on toimitettava pääsääntöisesti sähköisesti. Toimiakseen tehokkaasti ja asiakkaitaan monipuolisesti palvellen modernilla yrityksellä on siis oltava valmius sähköiseen tiedonvaihtoon.

Operaattorin rooli sähköisessä sanoman välityksessä

Operaattorin rooli sähköisessä sanoman välityksessä.
Erilaiset sähköiset sanomat, kuten laskut, EDI-dokumentit ja palkkalaskelmat kulkevat operaattorin ansiosta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Sanoma muutetaan vastaanottajan kanssa sovittuun muotoon ja lähetetään vastaanottajalle tai vastaanottajan operaattorille sovittua tiedonsiirtotapaa käyttäen.

Mitä ovat EDI-sanomat ja kuinka niitä hyödynnetään?

Tilaus-toimitusprosessin sähköistämisen yhteydessä puhutaan usein EDI-sanomista. EDI (Electronic Data Interchange) on organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa vakiomuotoisessa sähköisessä muodossa. Suomeksi käytetään myös lyhennettä OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto. Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon avulla voidaan luoda täysin automatisoituja, läpimenoajoiltaan hallittuja ja inhimillisistä virheistä vapaita prosesseja.

EDI-sanomien avulla yritys voi hallinnoida toimittaja- ja asiakasverkostoaan ja siellä tapahtuvia toimenpiteitä. Esimerkiksi tilaukset, tilausvahvistukset, hinnastot, tilauskatalogit, laskut, toimitusvahvistukset, rahtikirjat, varastosaldot ja muut liiketoimintasanomat liikkuvat yritysten ja järjestelmien välillä automatisoidusti ja aikataulussa.

Apixin EDI-palvelu automatisoi yrityksen sanomaliikenteen, ja sen avulla tilaus- ja toimitusprosesseja voidaan optimoida tehokkaasti. EDI-kanavia voidaan rakentaa tarpeen mukaan, ja kussakin EDI-kanavassa liikkuu vain yhdenlaisia EDI-sanomia, vain kahden yrityksen välillä.

Ohjelmistoyritys, Apixin EDI-palvelu automatisoi yrityksen sanomaliikenteen, ja sen avulla tilaus- ja toimitusprosesseja voidaan optimoida tehokkaasti.
EDI (Electronic Data Interchange) on organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa vakiomuotoisessa sähköisessä muodossa. Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon avulla voidaan luoda täysin automatisoituja, läpimenoajoiltaan hallittuja ja inhimillisistä virheistä vapaita prosesseja.

Mitä huomioida operaattorikumppanin valinnassa?

Tulevaisuuden asettamat vaatimukset ja korkealaatuinen asiakaspalvelu ovat usein ohjelmistoyritysten oman toiminnan keskiössä. Siksi myös ohjelmistoyritysten kanssa toimivan sanomaoperaattorin tulee kyetä reaktiiviseen asiakaspalveluun ja ketteryyteen palveluiden kehitystyössä.

Aloittava ohjelmistoyritys, kiinnitä operaattorin valinnassa huomioita ainakin näihin:

  • Kuinka ketterästi saat palvelun integroitua ohjelmistoosi?
  • Kuinka nopeasti saat palvelun asiakkaittesi käyttöön?
  • Tukeeko palvelu yrityksesi liiketoimintatarpeita?
  • Onnistuvatko kumppanikohtaiset ratkaisut ja palvelun räätälöinti?
  • Miten palvelu on hinnoiteltu?

Apixilla on pitkä kokemus sähköisestä tiedonsiirrosta ja korkea osaamistaso, jonka avulla pystymme toteuttamaan teknisestikin haastavia projekteja. Lukuisat asiakkaamme siirtävät liiketoimintatietoja toimittaja- ja asiakasverkoilleen eri järjestelmiin ongelmitta.

Mahdollisuus kehittää toimintamalleja omaan ohjelmistoon sopivaksi on tärkeä ominaisuus erityisesti ohjelmistoyrityksiä palvelevalle sanomaoperaattorille. Apixin oman palvelualustan ansiosta asiakkaan on mahdollista visioida ja kehittää myös omia toimintamalleja. Kun operaattorikumppanin tekninen kyvykkyys on korkealla tasolla, tulevaisuuden tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaassa tapauksessa jo ennakolta. Joustavan operaattorikumppanin kanssa myös oman ohjelmiston parhaat puolet pääsevät loistamaan. Apixilla asiakkaiden muutostoiveet viedään maaliin asti.

Hyvin toimiva palvelu toimii yllätyksettömästi ja asiat sujuvat odotetusti. Valvomme jatkuvasti, että asiakkaidemme sanomat kulkevat turvallisesti perille. Hyvä asiakastyytyväisyys välittyy myös seuraavalle tasolle, kun asiakkaidemme kumppanit ja omat asiakkaat saavat vikkelää ja moitteetonta palvelua.

Ota Apix helposti käyttöön

Kun valitset kumppaniksesi Apixin, asiakkaasi saa luotettavaa palvelua, vaikka tekniset standardit ja toimintaympäristöt muuttuisivatkin. Olemme mielellämme apunasi, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan tarpeestasi lisää. Jos haluat lukea asiakkaidemme kokemuksia meistä, tutustu asiakastarinoihimme.

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.