EDI laskujen, toimitusten ja tilausten digitalisointiin

EDIn avulla vähennät manuaalista työtä ja automatisoit prosesseja. Ota sähköisen tiedonsiirron ratkaisut käyttöön vaivattomasti asiantuntijoidemme avustuksella ja tehosta laskutustasi sekä tilaus-toimitusketjun hallintaa.

EDI-sanomat helposti ja järkevään hintaan Apixilta

Apix on EDI-operaattori ja tarinamme itse asiassa alkoi EDI-liikenteestä. Meillä on pitkä kokemus organisaatioiden välisestä sähköisestä tiedonsiirrosta, joten voit hyvissä mielin antaa meidän huolehtia yrityksesi ja liikekumppaniesi välisistä sähköisistä tilauksista ja toimituksista.

Apixin järkevällä hinnoittelumallilla voit aloittaa helposti. Rakennamme EDI-yhteydet toimimaan TCP/IP-verkon ylitse. Lähtevälle aineistoille tehdään EDI-kumppani- tai järjestelmäkohtainen esitystapamuunnos (esimerkiksi EDIFACT ja erilaiset XML-sanomamääritykset). EDI-sanomien vastaanotto toteutetaan samoin kuin lähetys, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

Meillä on valmiit yhteydet useisiin keskusliikkeisiin. EDI-sanomaliikenteen toimivuutta valvotaan 365 / 24 / 7.

Hinnat ovat asiakaskohtaiset ja ne perustuvat EDI-sanomien määrään. Pyydä meiltä tarjous ja keskustellaan hinnoista lisää!

EDI – Nopea, virheetön ja luotettava laskutus-, tilaus- ja toimitusprosessi

EDI-sanomat sähköistää tiedonsiirron organisaatioiden välillä

EDI, eli sähköinen tiedonsiirto, automatisoi yritysten väliset transaktiot. Liiketoimintatieto siirtyy toimittaja- ja asiakasverkkosi eri järjestelmien välillä ongelmitta. Sähköinen tilaus saapuu viipymättä perille ja virheiden määrä vähenee, kun tilausten tietoja ei enää käsitellä manuaalisesti. Tilaajat voivat optimoida omia tilaus- ja toimitusprosessejaan ajantasaisten ja tarkkojen tilaus- ja toimitustietojen perusteella.

Yrityksissä, joissa on suuri määrä liiketoimintaprosesseja, EDI:n käyttöönotto voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Myös kaikki yritysten myynti- ja ostolaskut kannattaa sähköistää. Lue lisää verkkolaskujen lähettämisestä ja verkkolaskujen vastaanottamisesta Apixin välityksellä.

EDI/OVT-toimintamalli on suunniteltu yritysten välisten ydinliiketoiminnan prosessien tehostamiseen sähköistämällä yritysten välillä säännöllisesti liikkuvat dokumentit. Sähköinen tilaus-toimitusketjun hallinta nopeuttaa toimintaa ja vähentää inhimillisiä virheitä.
Nainen hymyilee kuvassa. EDI

Mitä EDI tarkoittaa?

EDI (Electronic Data Interchange) on organisaatioiden välistä tiedon vaihtoa vakiomuotoisessa sähköisessä muodossa. Suomeksi käytetään myös lyhennettä OVT (organisaatioiden välinen tiedonsiirto).

Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihton avulla voidaan luoda täysin automatisoituja, läpimenoajoiltaan hallittuja ja inhimmillisistä virheistä vapaita prosesseja.

Tilaukset, tilausvahvistukset, hinnastot, tilauskatalogit, laskut, toimitusvahvistukset, rahtikirjat, varastosaldot ja muut liiketoimintasanomat liikkuvat yritysten ja järjestelmien välillä automatisoidusti ja aikataulussa.

Sähköistä tiedonsiirtoa hyödynnetäänkin paljon esimerkiksi kaupan, tukkukaupan, teollisuuden ja kuljetusalan sanomissa.

Fine Foodsilla on ERP-järjestelmästään sanomanvälitysyhteydet kaikkiin merkittäviin keskusliikkeisiin ja yhteyksiä pitkin kulkee saapuvia tilauksia ja viitemaksuaineistoja sekä lähteviä laskuja ja lähetteitä. Apix vastaa Fine Foodsin EDI-yhteyksistä ja verkkolaskutuksesta.

“Olen miettinyt, miten kuvailisin lyhyesti ja ytimekkäästi yhteistyötä Apixin kanssa ja voin sanoa, että se on sujunut loistavasti.”

Kati Lamppu
Toimitusjohtaja, Fine Foods Oy
Lue koko asiakastarina ⟶

Entä mitä tarkoittaa EDI-sanoma ja EDI-yhteys?

 • EDI-sanoma (Electronic Data Interchange message) viittaa yksittäiseen tietoviestiin, joka siirretään EDI-yhteyden avulla. EDI-sanoma sisältää tietoja, kuten laskutus- ja tilaustietoja, jotka lähetetään yhdestä organisaatiosta toiseen.
 • EDI-yhteys (Electronic Data Interchange connection) tarkoittaa teknistä yhteyttä, jonka avulla EDI-sanomat siirretään organisaatioiden välillä. Yhteys voi olla esimerkiksi suora yhteys organisaatioiden välillä tai välittäjän kautta toteutettu yhteys. Yhteys mahdollistaa EDI-sanomien siirtämisen tietoturvallisesti ja nopeasti organisaatioiden välillä.
Niko hymyilee kuvassa. EDI

Miten sähköinen tiedonsiirto toimii?

EDI-palvelussa yrityksesi ja asiakkaasi (tai toimittajasi) välille rakennetaan sähköiset kanavat ns. organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa varten (OVT).

Kussakin EDI-kanavassa liikkuu vain yhdenlaisia EDI-sanomia ja vain teidän kahden yrityksen välillä. Vastaanotat esimerkiksi asiakkaaltasi sähköisiä tilauksia yhdessä kanavassa. Toisessa kanavassa voit puolestasi lähettää sähköiset lähetyslistat.

Usein myös laskuja lähetetään EDI-kanavaa pitkin. Tällöin puhutaan EDI-laskusta.

Usein kysytyt kysymykset

 • Mitkä ovat EDI:n tärkeimmät edut?

  EDI:n tärkeimmät edut liittyvät sen avulla saavutettavaan tehokkuuteen ja kustannussäästöihin. Sähköisen tiedonsiirron käyttöönotto mahdollistaa manuaalisen työn vähentämisen ja automatisoinnin, mikä johtaa parempaan tehokkuuteen. Tämä puolestaan ​​johtaa aikasäästöihin ja kustannussäästöihin.

  Yrityksissä, joissa on suuri määrä toistuvia liiketoimintaprosesseja, EDI:n käyttöönotto voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi laskutuksessa sähköinen tiedonsiirto mahdollistaa laskujen nopean ja tarkan toimituksen, mikä vähentää laskutusvirheitä ja myöhästymisiä.

 • Miten otan sen käyttöön?

  EDI:n käyttöönotto edellyttää yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Ensimmäinen askel on yleensä tietojen kartoitus, joka auttaa määrittämään tarvittavat tiedot ja yhteistyöprosessit. Kun tietojen kartoitus on valmis, yrityksesi voi valita EDI-ratkaisun, joka sopii parhaiten juuri teidän liiketoimintaan.

  Käyttöönotto vaatii yleensä teknistä osaamista, mutta monilla EDI-palveluntarjoajilla, kuten Apixilla, on helppokäyttöisiä ratkaisuja.

 • Mikä on EDI-lasku?

  EDI-laskut ovat sähköisiä laskuja, jotka lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti standardinmukaisessa muodossa käyttäen EDI-järjestelmää.

  EDI-laskut eroavat perinteisistä paperilaskuista siinä, että ne ovat digitaalisessa muodossa ja niiden tiedot voidaan siirtää automaattisesti vastaanottajan laskujen käsittelyjärjestelmään. Tämä vähentää laskutusprosessin manuaalista työtä ja vähentää virheiden riskiä. EDI-laskut ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset paperilaskut.

  EDI-laskuja käytetään yleisesti suurten organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä, kuten B2B-kaupassa. EDI-laskut ovat usein osa laajempaa EDI-järjestelmää, joka mahdollistaa tietojen vaihdon eri liiketoimintaprosesseissa, kuten tilauksissa, varastonhallinnassa ja kuljetuksissa.

 • Mihin toimialoille EDI soveltuu?

  EDI on laajasti käytössä eri toimialoilla. Esimerkiksi tukkukaupassa EDI:n avulla voidaan nopeuttaa tilausten käsittelyä ja varastonhallintaa. EDI:n avulla voidaan lähettää tilauksia ja vastaanottaa toimituksia sähköisessä muodossa, mikä nopeuttaa toimitusaikoja ja vähentää manuaalista työtä.

  Myös vähittäiskaupassa EDI:n käyttöönotto voi tuoda merkittäviä etuja. Se mahdollistaa tietojen tarkan ja nopean siirron myymälöiden ja toimittajien välillä. Tämä auttaa varmistamaan, että myymälöissä on aina tarvittavat tuotteet varastossa ja että ne saapuvat oikeaan aikaan.

 • Onko sähköinen tiedonsiirto turvallista?

  EDI:n käyttöönotto vaatii tietoturvan huomioimista. Tärkeää on varmistaa, että tietojen siirto tapahtuu turvallisesti ja että vain oikeat henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi. On tärkeää noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä, kuten salausmenetelmiä ja käyttöoikeuksien hallintaa.

 • Miten EDI-laskut eroavat verkkolaskuista?

  Vaikka EDI-laskut ja verkkolaskut ovat molemmat sähköisiä laskuja, niiden välillä on joitakin eroja.

  EDI-laskut perustuvat standardisoituun tiedonsiirtomenetelmään, jossa laskun tiedot siirretään tiettyjen muoto- ja protokollaohjeiden mukaisesti. EDI-laskut ovat yleensä osa laajempaa EDI-järjestelmää, joka mahdollistaa tiedonvaihdon eri liiketoimintaprosesseissa.

  Verkkolaskut ovat sen sijaan sähköisiä laskuja, jotka lähetetään yleensä sähköpostin tai verkkopankin kautta, ja niiden tiedot ovat yleensä tallennettu XML-muodossa. Verkkolaskut eivät ole niin standardisoituja kuin EDI-laskut, mutta niitä voidaan silti käsitellä automaattisesti vastaanottajan laskujen käsittelyjärjestelmässä.

  Toisin kuin EDI-laskut, verkkolaskut eivät välttämättä ole osa laajempaa järjestelmää, vaan niitä voidaan käyttää yksittäisen laskun lähettämiseen.

  Toinen tärkeä ero on, että EDI-laskut ovat yleensä tarkoitettu suuremmille organisaatioille ja yrityksille, kun taas verkkolaskuja voidaan käyttää kaiken kokoisissa organisaatioissa.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että EDI-laskut ovat osa standardisoitua tiedonsiirtomenetelmää, joka mahdollistaa tiedonvaihdon eri liiketoimintaprosesseissa, kun taas verkkolaskut ovat yksittäisiä sähköisiä laskuja, jotka voivat olla osa laajempaa järjestelmää tai itsenäisiä laskuja.

EDI sähköistää yrityksesi tiedonsiirron – Pyydä tarjous!

Kysy lisää! Autamme mielellämme. Täytä oheinen yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Pyydä tarjous EDI-yhteyksistä