Apix / 27.03.2024

IBAN-numero, BIC-koodi ja Swift selitettynä ymmärrettävästi

bic swift iban

Mitä ihmettä IBAN, BIC ja Swift tarkoittavat? Kun puhutaan rahansiirroista ja pankkitoiminnasta, nämä kolme termiä nousee väistämättä esiin.

Selitetään kuitenkin alkuun lyhenteet:

  • IBAN = International Bank Account Number
  • BIC = Bank Identifier Code
  • Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Ne kuvaavat erilaisia standardeja rahoitusmaailmassa, jotka mahdollistavat nopeat, turvalliset ja tehokkaat maksut kansainvälisesti. Tässä artikkelissa pureudumme kuhunkin näistä termeistä ymmärrettävällä tavalla.

Sisältö

IBAN – kansainvälinen tilinumero

BIC-koodi: pankkien tunnistetieto

SWIFT: kansainvälinen viestintäverkosto

IBAN – kansainvälinen tilinumero

IBAN on kansainvälinen pankkitilinumerojärjestelmä, joka tekee rajat ylittävistä maksuista sujuvampia ja turvallisempia. IBANin käyttöönotto kansainvälisesti on merkittävä askel kohti globaalien rahoitusmarkkinoiden yhdenmukaistamista ja ne tulevat korvaamaan kansalliset tilinumerot. IBANia ylläpitää osuuskunta SWIFT.

IBANin rakenne ja käyttö

IBAN koostuu enintään 34 merkistä, sisältäen maakoodin, tarkistusnumeron ja tilinumeron. Suomalainen IBAN-muotoinen tilinumero on aina 18 merkkiä pitkä.

Sen tarkoituksena on standardisoida pankkitilin tunnistaminen kansainvälisesti, mikä auttaa vähentämään virheitä ja viiveitä rahansiirroissa.

Erityisesti Euroopassa IBAN on tullut välttämättömäksi osaksi päivittäistä pankkitoimintaa, ja sen käyttö laajenee jatkuvasti myös muualla maailmassa. IBAN mahdollistaa automatisoidun käsittelyn, mikä nopeuttaa maksujen prosessointia ja pienentää inhimillisen virheen riskiä.

IBANin käyttöönotto on keskeinen osa SEPA:n (Single Euro Payments Area) tavoitetta yhdenmukaistaa euroalueen maksuliikennettä. SEPA:n myötä yritykset ja yksityishenkilöt voivat suorittaa euroalueella rajat ylittäviä maksuja yhtä helposti, turvallisesti ja edullisesti kuin kotimaassakin.

IBAN ja maksujen turvallisuus

IBANin käyttö parantaa maksujen turvallisuutta useilla tavoilla.

  • Sen standardoitu muoto auttaa varmistamaan, että maksutiedot ovat oikein. Tarkistusnumerot IBANissa auttavat pankkeja tunnistamaan ja estämään mahdolliset virheet ennen maksujen käsittelyä.
  • Koska IBAN tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa maksun vastaanottajasta, se auttaa torjumaan petoksia ja rahanpesua. Tämä lisääntyvä turvallisuus vahvistaa kuluttajien ja yritysten luottamusta kansainväliseen maksuliikenteeseen.

BIC-koodi: pankkien tunnistetieto

bic-koodi. Kuvassa naisen käpälät läppärillä

BIC-koodi on finanssialan standardi, joka toimii kansainvälisten rahansiirtojen ja viestien perustana. BIC on pankkien tunnistetieto ja sitä käytetään IBAN-tilinumeroiden yhteydessä.

BIC-koodi on välttämätön, kun kyse on rajojen ylittävästä pankkitoiminnasta. Käyttämällä BIC-koodia, pankit ja muut rahoituslaitokset voivat lähettää ja vastaanottaa maksuja maailmanlaajuisesti ilman sekaannuksia tai viiveitä. Tämä tekee kansainvälisistä rahansiirroista sujuvampaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Mikä on BIC-koodi?

BIC-koodi koostuu 8 tai 11 merkin yhdistelmästä, joka identifioi yksiselitteisesti rahoituslaitoksen ympäri maailmaa. Koodi on standardoitu kansainvälisesti ja se on räätälöity täyttämään kansainvälisen pankkiyhteisön vaatimukset. Se sisältää tietoja, kuten pankin nimen, maan, kaupungin ja jopa tietyn haaran tai osaston.

BIC-koodin rakenne

BIC-koodin ensimmäiset neljä merkkiä kuvaavat pankin nimeä, seuraavat kaksi merkkiä edustavat maakoodia ISO-maakoodien mukaisesti, ja seuraavat kaksi merkkiä tai kirjainta viittaavat sijaintiin tai kaupunkiin. Jos koodissa on 11 merkkiä, viimeiset kolme merkkiä osoittavat kyseisen pankin tietyn haaran tai osaston.

SWIFT: kansainvälinen viestintäverkosto

SWIFT on globaali pankkien välinen viestintäverkosto ja osuuskunta, joka mahdollistaa turvalliset ja tehokkaat kansainväliset maksut.

Perustettu vuonna 1973, SWIFT oli vastaus tarpeeseen luoda standardoitu ja luotettava tapa rahoituslaitosten väliselle kommunikaatiolle. Ennen SWIFTin tuloa pankkien välinen viestintä oli hidas ja altis virheille, sillä jokainen laitos käytti omaa yksilöllistä järjestelmäänsä. SWIFTin myötä tuli mahdolliseksi lähettää ja vastaanottaa rahoitusviestejä standardoidussa formaatissa, mikä teki kansainvälisestä maksuliikenteestä nopeampaa, turvallisempaa ja luotettavampaa.

Mitä eroa on SWIFT-koodilla ja BIC-koodilla?

SWIFT-koodi ja BIC-koodi viittaavat itse asiassa samaan asiaan eikä niiden välillä ole eroa. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on kansainvälinen organisaatio, joka tarjoaa turvallisen viestintäverkon pankkien ja muiden rahoituslaitosten välille. BIC (Bank Identifier Code) on koodi, jota käytetään tunnistamaan pankit ja rahoituslaitokset SWIFT-verkossa. Toisin sanoen, BIC on koodi, jonka avulla pankit voivat tunnistaa toisensa SWIFT-verkossa, ja sitä kutsutaan usein myös SWIFT-koodiksi.

Lue myös artikkelimme Peppolista: Peppol: Yhtenäisen sähköisen laskutuksen verkosto – mitä sinun tulisi tietää siitä?

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.