EtusivuAjankohtaistaVerkkolaskuosoitteisto – keskitetty tietokanta

Verkkolaskuosoitteisto – keskitetty tietokanta

Verkkolaskuosoitteisto on Tieken (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) ylläpitämä keskitetty tietokanta, joka sisältää yritysten ja yhteisöjen verkkolaskujen vastaanottoon liittyvät tiedot, kuten verkkolaskuosoitteet ja välittäjätunnukset. Sen tarkoituksena on helpottaa verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottamista, mahdollistamalla laskujen lähettäjien löytää vastaanottajien oikeat ja ajantasaiset verkkolaskutiedot helposti.

Verkkolaskuosoitteiston uudistus toi mukanaan Peppol-osoitteet ja paransi palvelun mobiilikäyttöä 1.2.2024. Uudistuksen myötä käyttäjät hyödyntävät helpommin sähköisiä liiketoimintasanomia löytämällä kaikki tarvittavat organisaatioiden osoitteet ja kyvykkyydet yhdestä paikasta. Tavoitteena on vähentää tarvetta etsiä tietoja useasta osoitteistosta ja tehdä palvelun käyttö selkeäksi ja yksinkertaiseksi niin verkkolaskunvälittäjille kuin yrityksille.

Miksi verkkolaskuosoitteisto on tärkeä?

  • Tehokkuus: Verkkolaskutus on paperilaskutusta nopeampaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Verkkolaskuosoitteiston avulla laskutusprosessi nopeutuu entisestään, sillä se mahdollistaa oikeiden laskutustietojen löytämisen nopeasti ja virheettömästi.
  • Virheiden minimointi: Automaattinen tietojen haku verkkolaskuosoitteistosta vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta laskutietoja syötettäessä, mikä puolestaan vähentää väärin osoitettujen tai puutteellisten laskujen määrää.
  • Saavutettavuus: Verkkolaskuosoitteisto tekee yrityksestä helpommin saavutettavan laskutusmielessä, sillä sähköiset laskuttajat voivat helposti tarkistaa yrityksen ajantasaiset verkkolaskutiedot. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä pienille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan omaa näkyvyyttään ja saavutettavuuttaan markkinoilla.
  • Standardisointi: Verkkolaskuosoitteisto edistää laskutusprosessien standardisointia ja yhtenäisyyttä, mikä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun laskut liikkuvat kansainvälisesti tai yritysten välillä, joilla on erilaiset laskutusjärjestelmät.

Miten verkkolaskuosoitteisto toimii?

Yritykset ja yhteisöt rekisteröivät verkkolaskuosoitteensa ja välittäjätunnuksensa Tieken ylläpitämään verkkolaskuosoitteistoon., jota ylläpitävät eri palveluntarjoajat tai viranomaiset riippuen maasta. Kun tiedot on rekisteröity, ne ovat haettavissa ja käytettävissä laskutusta varten. Tämä mahdollistaa sen, että laskun lähettäjä voi käyttää palvelua vastaanottajan verkkolaskutietojen hakuun ja lähettää laskun suoraan vastaanottajan taloushallintojärjestelmään ilman manuaalista käsittelyä.

Verkkolaskuosoitteiston käyttö on osa laajempaa siirtymää digitaalisiin ja automatisoituihin taloushallinnon prosesseihin, jotka parantavat liiketoiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Parempia osoitetietoja

Verkkolaskuvälittäjät tuovat osoitteistoon vain tarkistetut, käytössä olevat osoitteet. Osoitteistossa yritykset voivat merkitä myös itse aktiivisiksi omat käytössä olevat osoitteensa ja he voivat lisätä myös muita kontaktitietojaan osoitteistoon.

Osoitteisto mahdollistaa sähköiset osoitteet myös muille dokumenteille, kuten e-kuiteille tai sähköisille tarjouspyynnöille.

Ylläpitäjää etsittiin pitkään

Uudelle verkkolaskuosoitteistolle etsittiin uutta ylläpitäjää ensin yhteiskunnallisten instanssien taholta. Sitä ei löytynyt, joten palveluntarjoajat päättivät lopulta toteuttaa sen itse. Oikeat, kattavat verkkolaskuosoitteet ovat oleellisia suomalaisten yritysten toiminnan ja tehokkaan digitaalisen taloushallinnon kannalta.

Osoitteiston kehittäneet palveluntarjoajat ovat sitoutuneet myös vuosittaisiin ylläpitokuluihin. Yksittäisten osoitteiden etsiminen osoitteistosta on edelleenkin ilmaista.

Siirry sivustolle verkkolaskuosoitteisto.