Tietosuojaseloste työnhakijoille

Soveltamisala

Tässä työnhakijoiden tietosuojaselosteessa (”Työnhakijaseloste”) kuvataan, miten Accountorin Ohjelmistoliiketoimintaan kuuluvat yhtiöt keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi työhakemuksen ja rekrytoinnin yhteydessä. Luethan tämän Työnhakijaselosteen ja Accountorin Ohjelmistoliiketoiminnan Yleisen Tietosuojaselosteen tarvittaessa huolellisesti läpi ennen kuin lähetät meille työhakemuksen tai osallistut rekrytointiprosessiin.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja eri tavoilla. Ensisijaisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

  • olet antanut meille rekrytointiprosessin aikana esim. ansioluettelossa, hakemuslomakkeella tai haastattelussa;
  • syntyvät rekrytointiprosessin yhteydessä esim. soveltuvuus- tai personallisuustesteissä; ja
  • saadaan julkisista lähteistä tai kolmansilta osapuolilta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti kuten nimeämiltäsi suosittelijoilta, suorahakukonsulteilta, soveltuvuusarvioinnin tekevältä yritykseltä tai internet-sivustolta, johon olet viitannut tai jonka käyttämiseen olet antanut suostumuksesi.  

Voimme yhdistää eri lähteistä saatuja henkilötietoja esim. julkisten lähteiden ja ansioluettelon tietoja.

Voit päättää olla antamatta meille henkilötietojasi, mutta emme ehkä pysty jatkamaan rekrytointiprosessia kanssasi.

Henkilötietoryhmät

Keräämme ja käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

  • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero) sekä syntymäpaikka ja -aika;
  • työhakemuksen ja ansioluettelon sisältämät tiedot sekä tässä yhteydessä esitetyt asiakirjat, esim. koulutustiedot, aikaisempi työkokemus, tutkinnot, kielitaito ja suosittelijat;
  • rekrytointiprosessin aikana kerätyt ja käsiteltävät tiedot, esim. tieto rekrytoinnin etenemisestä, hakemusta ja mahdollista haastattelua koskevat muistiinpanot, tarvittaessa henkilö- tai soveltuvuusarviointitestiin liittyvät tiedot sekä suosittelijat; ja
  • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamaasi suostumukseen perustuen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti kuten luottotiedot tai henkilöturvallisuusselvitys.     

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia rekrytoinnissa ja työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa.  

Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

1. REKRYTOINTIPROSESSIN HALLINTA  

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja rekrytointiprosessin hallitsemiseksi esim. työhakemusten käsittelyyn, rekrytoinnin etenemisestä tiedottamiseen, haastattelujen järjestämiseksi sekä ammatillisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kartoittamiseksi ja testaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on mahdollista työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen meille lähettämääsi hakemukseen perustuvan pyynnön nojalla.

2. SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI

Voimme käsitellä henkilötietoja arvioidaksemme soveltuvuuttasi kyseessä olevaan tehtävään arvioimalla työtapoja, henkilökohtaisia ominaisuuksia ja ammatillista pätevyyttä. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa onnistunut rekrytointi ja että hakijalla on tehtävään tarvittavat ominaisuudet ja ammattitaito. 

Tietyissä olosuhteissa ja sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa voimme myös suostumuksellasi käsitellä henkilötietoja luotettavuuden arviointiin tai henkilöturvallisuusselvitystä varten taikka tehdä asianmukaisia henkilö- ja soveltuvuusarviointitestejä työtehtäviin liittyvien edellytysten selvittämiseksi.

3. TULEVAT REKRYTOINTIPROSESSIT

Antamaasi suostumukseen perustuen voimme käsitellä henkilötietojasi tulevaisuudessa avoimeksi tulevia tehtäviä varten määritellyn ajan. 

4. REKRYTOINTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN JA TILASTOINTI   

Henkilötietojasi voidaan käsitellä rekrytointiprosessin kehittämiseksi. Tämän lisäksi henkilötietojasi voidaan käsitellä tilastollisiin ja kirjanpidollisiin tarkoituksiin. Näissä tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme parantaa prosessiamme ja varmistaa tarvittavien tietojen kerääminen henkilöstöhallinnon tarkoituksiin kuten esimerkiksi raportointiin.

5. LAKIEN NOUDATTAMINEN

Voimme käsitellä henkilötietojasi täyttääksemme lakiin perustuvat velvollisuutemme, kuten vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

Suostumuksen peruuttaminen   

Käsitellessämme henkilötietoja rekrytoinnissa suostumuksen perusteella sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, voit ottaa yhteyttä kyseisessä prosessissa käytetyn rekrytointikanavan kautta tai lähettämällä sähköpostia Yleisen Tietosuojaselosteen lopussa kerrottuun tietosuojan yhteydenottojen osoitteeseen.

Muutokset Työnhakijaselosteeseen

Voimme päivittää Työnhakijaselostetta tarvittaessa, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyssä muuttuneiden toimintatapojemme kuvaamiseksi. Työnhakijaseloste on päivitetty viimeksi 20.5.2024.