Apix / 05.01.2024

ISO 27001 -sertifikaatti merkkinä luotettavuudesta

Tietoturvauhat ovat kasvaneet viime aikoina, ja meidän on varmistettava, että asiakkaidemme tiedot ovat turvassa. ISO 27001 -sertifikaatti vahvistaa, että olemme tunnistaneet riskit ja toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tietoturvan varmistamiseksi. Haluamme taata, että asiakkaidemme tietojen turvaaminen on meille ensisijainen huolenaihe.

Apix on osa Accountorin taloushallinto-ohjelmistojen liiketoimintayksikköä (Financial Management Software), joka on ansainnut kansainvälisen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että liiketoimintayksikön tietoturvamenetelmät ovat linjassa maailmanlaajuisesti tunnustettujen standardien kanssa. 

Sertifikaatti kattaa kaikki liiketoimintayksikön ohjelmistot ja palvelut, ohjelmistokehityksen ja -tuotannon, liiketoiminnat sekä muut toiminnot sekä Suomessa että Ruotsissa. Sertifikaatin piirissä ovat tietojärjestelmät, prosessit, toimintatavat ja fyysiset tilat. 

ISO 27001 -serfifiointi takaa turvallisen ja vaatimustenmukaisen ympäristön

”Olemme ylpeitä ISO 27001 -sertifikaatin saamisesta. ISO 27001 on maailmanlaajuisesti tunnustettu tietoturvahallinnan standardi. Sen saavuttaminen edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa tietoturvariskien hallintaan sekä toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehitystä. Se osoittaa, että otamme tietoturvan vakavasti ja pystymme tarjoamaan asiakasyrityksillemme turvallisen sekä vaatimustenmukaisen ympäristön”, sanoo Mikko Soirola, Financial Management Software -liiketoimintayksikön johtaja. 

Taloushallinnossa tietojen turvaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä siinä käsitellään yrityksen ja usein myös sen asiakkaiden ja henkilöstön arkaluonteisia tietoja. Accountor on jo vuosia kehittänyt tietoturvatoimenpiteitään varmistaakseen asiakkaidensa tietojen turvallisen käsittelyn. 

Sertifioitujen menetelmien lisäksi Accountorin Financial Management Software -liiketoimintayksikössä noudatetaan ja toteutetaan alan parhaita tietoturvakäytäntöjä. Liiketoimintayksikkö arvioi ja kehittää tietoturva- ja tietosuojaprosessejaan, kouluttaa työntekijöitään sekä seuraa ja toteuttaa uusimpien lakien ja määräysten vaatimuksia ja muutoksia. Liiketoimintayksikön valmiudet ovat nyt todennetusti korkealla tasolla muun muassa tulevan EU-laajuisen kyberturvallisuutta koskevan lainsäädännön vaatimuksiin, sillä laki on monilta osin yhteneväinen ISO 27001 -standardin vaatimusten kanssa. 

Lue lisää tietosuojasta Accountorin pilvipalveluissa

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.