Apix / 19.06.2023

Mitä OVT-tunnus tarkoittaa? Lue määritelmä selkokielellä

OVT-tunnus

OVT tarkoittaa Organisaatioiden Välistä Tiedonsiirtoa. OVT-tunnusta tarvitaan sähköisessä laskutuksessa laskun kohdistamiseen. OVT-tunnus auttaa myös tehostamaan laskujen käsittelyä ja hallintaa.

OVT-tunnus yhdessä muiden keskeisten elementtien, kuten IBAN:n, BIC-koodin ja laskutustietojen kanssa, mahdollistaa sujuvan, nopean ja virheettömän laskutuksen, joka hyödyttää sekä laskuttajaa että maksajaa.

Tämän tiiviin artikkelin luettuasi ymmärrät mitä OVT-tunnus tarkoittaa ja mikä on sen merkitys laskutuksessa. Opit samalla sekä kotimaan että ulkomaan sähköisen laskutuksen tärkeimmät käytännöt ja termit.

OVT-tunnus ja verkkolaskutusosoite

OVT-tunnus rakentuu seuraavista osista: Suomen verohallinnon tunnus 0037, yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa (8 merkkiä) sekä mahdollinen tarkenne (korkeintaan 5 merkkiä). Näin ollen, OVT-tunnuksen merkkimäärä vaihtelee 12:sta 17:een. Esimerkiksi Apixin y-tunnus on 2332748-7 ja OVT-tunnus on 003723327487. Voit hakea vastaanottajien OVT-tunnuksia julkisesta verkkolaskuosoitteistosta.

Operaattoritunnus tai toisin sanoen välittäjätunnus on osa verkkolaskuosoitetta ja se kuvaa sitä verkkolaskuoperaattoria, jonka kautta yrityksen laskut liikkuvat. Verkkolaskuoperaattori on palveluntarjoaja, joka mahdollistaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen sähköisesti. Katso ajankohtainen lista operaattoreiden ja pankkien välittäjätunnuksista Tieken ylläpitämiltä sivuilta.

Jos vastaanotat laskuja ulkomailta, kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkolaskuoperaattoriisi kysyäksesi onko mahdollista vastaanottaa verkkolaskuja asiakkaasi kotimaasta. Jos tämä on mahdollista, pyydä verkkolaskuoperaattoriltasi ohjeet toimintatavan toteuttamiseksi.

Rekisteröitymällä PEPPOL-verkostoon, voit vastaanottaa sähköisiä laskuja kaikilta PEPPOL-verkoston kautta lähettämään kykeneviltä yrityksiltä. Lue artikkelimme Peppolista.

Lasku ja laskutustiedot

IBAN

Lasku on dokumentti, jolla myyjä tai palveluntarjoaja vaatii maksua tuotteesta tai palvelusta. Se sisältää laskutustiedot sekä muita tietoja, kuten laskun numeron, päivämäärän ja viitenumeron. Laskun tulee myös sisältää tarkat tiedot laskuttajasta ja maksajasta, mukaan lukien OVT-tunnus, jos lasku lähetetään sähköisesti.

IBAN ja BIC-koodit ovat standardeja kansainväliseen rahansiirtoon. Ne ovat tarpeellisia, jos lasku suoritetaan pankkisiirtona. Lue kattavampi artikkeli aiheesta: IBAN-numero, BIC-koodi ja Swift selitettynä ymmärrettävästi

Lyhyesti selitettynä IBAN (International Bank Account Number) on kansainvälinen standardi pankkitilinumeroille, jonka tarkoitus on tehdä tilisiirroista yksiselitteisiä ja helpompia. IBAN koostuu maatunnuksesta, tarkistusnumeroista ja kansallisesta tilinumerosta.

Suomessa IBAN-tilinumero koostuu kahdesta kirjaimesta (FI), jonka jälkeen tulee kaksinumeroinen tarkistusluku ja sitten 14-numeroinen kansallinen tilinumero (esim. FI21 1234 5600 0007 85). IBAN-tilinumero helpottaa tilisiirtoja erityisesti kansainvälisesti, mutta sitä käytetään myös kotimaanmaksuissa. IBAN-tunnuksen avulla voidaan varmistaa, että rahat siirtyvät oikeaan pankkiin ja oikealle tilille.

BIC-koodi (Bank Identifier Code) on kansainvälinen standardi, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen erityisesti kansainvälisissä rahansiirroissa. Koodi tunnetaan myös nimellä SWIFT-koodi, sillä se on SWIFT-järjestelmän (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) määrittelemä.

BIC-koodi koostuu 8 tai 11 merkistä, jotka kuvaavat pankin tai rahoituslaitoksen nimeä, maata, kaupunkia ja konttorin sijaintia. Esimerkiksi pankin Nordean BIC-koodi on NDEAFIHH. Tässä ”NDEA” viittaa pankkiin (Nordea), ”FI” on maakoodi (Suomi) ja ”HH” viittaa kaupunkiin (Helsinki).

BIC-koodin avulla voidaan siis varmistaa, että kansainväliset rahansiirrot menevät oikeaan pankkiin ja oikeaan konttoriin.

Lasku mahdollistaa myytyjen tuotteiden tai tarjottujen palveluiden seurannan, myyntitulojen kirjaamisen ja mahdollistaa myös arvonlisäveron vähentämisen.

Laskutustiedot

Laskutustiedot ovat ne tiedot, jotka sisältyvät laskuun ja jotka tarjoavat yksityiskohtaisen kuvauksen laskutettavasta tuotteesta tai palvelusta. Ne sisältävät yleensä seuraavat tiedot:

  1. Laskuttajan tiedot: Sisältää yrityksen nimen, osoitteen, Y-tunnuksen (tai vastaavan tunnisteen), puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti OVT-tunnuksen, jos kyseessä on sähköinen laskutus.
  2. Maksajan tiedot: Sisältää asiakkaan nimen, osoitteen ja mahdollisesti muut yhteystiedot.
  3. Tuotteen tai palvelun kuvaus: Yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tuotetta tai palvelua lasku koskee.
  4. Hinta: Tuotteen tai palvelun hinta, eriteltynä verottomaan hintaan ja arvonlisäveroon.
  5. Maksuehdot: Milloin maksu on suoritettava ja millä maksutavalla.
  6. Viitenumero: Unikoodi, joka auttaa seuraamaan maksuja ja liittämään ne oikeaan laskuun.
  7. IBAN- ja BIC-koodit: Nämä ovat tarpeellisia, jos maksu suoritetaan pankkisiirtona.

Kaikki laskutustiedot tulee esittää selkeästi ja ymmärrettävästi laskulla, jotta sekä laskuttaja että maksaja voivat helposti seurata laskun käsittelyä ja maksamista. 

Lue seuraavaksi artikkelimmme: Verkkolaskutuksen hyödyt yritykselle.

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.