Apix / 05.02.2020

Asiakaspalaute auttaa eteenpäin

Marraskuussa 2019 tehtiin asiakaskysely, jossa selvitettiin Apixin asiakkaiden mielikuvaa Apixista sekä tyytyväisyyttä yritykseen ja palveluihin. Kyselyssä selvisi, että asiakkaat kokivat Apixin helppokäyttöiseksi ja toimivaksi. Myös asiantunteva asiakaspalvelu sai kiitosta. Asiakastyytyväisyyttä ja suosittelua mittaavaksi NPS-arvosanaksi Apix sai +37%.

Veli-Matti Sahlberg, Apixin toimitusjohtaja kommentoi kyselyn tuloksista: ”Mahtavaa! Odotin mielenkiinnolla palautteita. Olen asiakkaillemme erityisen kiitollinen kaikista saamistamme kehitysehdotuksista.”

Asiakaspalvelua arvostetaan

Tutkimuksessa kysyttiin, miten Apixin asiakkaat kuvailisivat Apixia tuttavalleen tai työtoverilleen. Vastauksissa nousivat selkeästi korkeimmalle kuvaukset ”helppo” ja ”toimiva”.

“Helppo ja edullinen.”
“Helppo ja huomaamaton. Hyvin toimii.”
“Toimii kuin junan vessa.”

Vastaajille annettiin myös valmiita vaihtoehtoja ja kysyttiin, kuinka hyvin he kokivat näiden ominaisuuksien kuvaavan Apixia. Yli puolet vastaajista koki Apixin erittäin luotettavaksi, erittäin nopeaksi ja erittäin asiantuntevaksi.

Apix asiakaskysely: Mielikuva Apixista.

Muihin operaattoreihin verrattuna Apix koettiin helppokäyttöisemmäksi ja palvelu sujuvammaksi.

“Paljon joustavampi ja nopeampi palvelu.”
“Palvelu toimii hyvin ja nopeasti kaikissa tilanteissa. Myös pienikin asiakas huomioidaan samanarvoisesti isojen kanssa.”
“Järjestelmä itse hakee verkkolaskuosoitteet ja jos ei löydä asiakkaalle menee esim. paperilasku.”

Kehitysehdotuksia palveluihin

Asiakkaat antoivat myös kehitysehdotuksia. Esimerkiksi verkkopostimerkkejä käyttävät asiakkaat toivoivat sähköpostimuistutusta loppumaisillaaan olevasta saldosta. Tämän Apix tuleekin toteuttamaan pian. Uusista ominaisuuksista ja päivityksistä tullaan kertomaan Apixin asiakaskirjeissä ja verkkosivuilla.

Kyselyssä havaittiin lisäksi tarve ahkerammalle yhteydenpidolle ohjelmistokumppaneiden kanssa. Kaikkia Apixin ohjelmistorajapinnassa saatavilla olevia ominaisuuksia ei ole listattu yleisesti saatavilla olevissa dokumenteissa, ja kyselyssä toivottiin kehitettäväksi jo olemassa olevaa ominaisuutta. Ohjelmistokumppanien kannattaakin ottaa yhteyttä Apixiin uusista toiveistaan, koska kumppaneiden tarpeisiin toteutetaan ratkaisut nopeasti.

Mitattavaa asiakastyytyväisyyttä

NPS-luku on yleisesti käytetty asiakastyytyväisyyden mittari, jossa kysyttävä kysymys sekä vastausasteikko on vakioitu. Tuloksista laskettava NPS-luku kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä. Apixin sama arvosana oli +37 %. Luvun vaihteluväli on -100 %:sta +100 %:iin.

Apix asiakaskysely: Asiakastyytyväisyyden mittaus.

Mitä jatkossa?

Asiakaskysely oli Apixin kohta 10-vuotisen historian ensimmäinen varsinainen asiakaskysely, joten tuloksia odotettiin mielenkiinnolla. Tulevaisuudessa asiakaskysely on tarkoitus toistaa vuosittain ja kehittää palautekanavia muutenkin.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Apix

Apix on verkkolasku-, verkkopalkka- ja EDI-operaattori eli lyhyesti sanomaoperaattori. Valvomme, että asiakkaamme sanomat kulkevat ja heidän kriittinen liiketoimintansa jatkaa turvallisesti toimintaansa. Toimimme Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.